PROJEKT BOd września 2018r. realizujemy nowy projekt eTwinning ”Hi-tech English". Współpracujemy ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Serbii, Chorwacji i Ukrainy. W projekcie biorą udział uczniowie klas czwartych.


Projekt ma celu zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego poprzez komunikowanie się z uczniami z partnerskich szkół, wzrost kompetencji informatycznych, rozwój kreatywności i pracy zespołowej.

Powered by emaze
Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie inspirował nauczycieli, a uczniom dawał radość.Oto netykieta, jaką wspólnie wypracowaliśmy dla potrzeb projektu.


10 września 2018 nauczyciele ze szkół partnerskich mieli swoje pierwsze spotkanie dotyczące organizacji projektu.


Prezentujemy szkoły naszych partnerów. Tak wygląda grecka szkoła.


Poznajemy kraj i miasto naszych greckich partnerów.


Grecy również przygotowali prezentację o naszej szkole i naszym mieście.Tak siebie i swoje zainteresowania przedstawili nasi greccy przyjaciele.


A tu już o sobie opowiadają włoscy piątoklasiści.

Made with Padlet

Uczniowie z Hiszpanii tak piszą o sobie.

Made with Padlet

Uczniowie SP 18 z klasy 4B przedstawiają się za pomocą awatarów.

Made with Padlet


Opisujemy swoje zainteresowania.

Made with Padlet

Made with Padlet
Dzisiaj odbyło się nasze pierwsze spotkanie online z uczniami z Ukrainy.Uczymy się piosenki, którą zaśpiewamy wspólnie z uczniami z Włoch podczas kolejnego spotkania online.