INTERNETOWY KONKURS o KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH DLA KLAS 6 i 7ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NOWYM SZKOLNYM KONKURSIE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO!
ROZPOCZYNAMY W PIĄTEK 13 KWIETNIA!

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 6 i 7 .
 2. Zadania będą dotyczyły wyszukiwania informacji z różnych dziedzin związanych z takimi krajami jak : Zjednoczone Królestwo, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia.
 3. W kwietniu i maju 2018 roku w kolejne piątki na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach, będą się ukazywały zestawy pytań quizowych zgrupowanych tematycznie:
 1. Geography and Nature
 2. Culture + Royal Family (UK)
 3. History
 4. Customs (Everyday life)
 1. Uczniowie będą mieli czas do najbliższego wtorku (w kolejnych tygodniach) rano (do 12.00) na przysłanie odpowiedzi. Będzie oceniana poprawność odpowiedzi oraz szybkość nadesłania (premia za każdy dzień przed wtorkiem)
 • Za każdą prawidłową odpowiedź PO ANGIELSKU przyznawany jest jeden punkt, za przesłanie odpowiedzi do 24 godzin od pojawienia się pytań można dostać dodatkowe 5pkt. Również będą przyznawane dodatkowe 2 punkty za poprawność gramatyczną odpowiedzi.
 • Odpowiedzi będą wysyłane na specjalny adres e-mail stworzony na potrzeby konkursu - sp18english@gmail.com
 1. Razem z kolejną porcją pytań pojawią się poprawne odpowiedzi do poprzedniego zadania.
 2. Po zakończeniu, do końca maja zostaną ogłoszone wyniki. Nagrodzone zostaną 3 osoby, które uzyskały największą ilość punktów. Za regularne uczestnictwo będą przyznawane punkty z zachowania. Osoby, które wezmą udział we wszystkich czterech częściach i uzyskają bardzo dobry wynik otrzymają ocenę - 6 wagi 2, a laureaci – 6 wagi 3.

Zestawów pytań szukaj na stronie internetowej naszej szkoły w Aktualnościach w cztery kolejne piątki - zaczynamy od 13 kwietnia.

Odpowiedzi wysyłaj na adres internetowy: sp18english@gmail.com
– najpóźniej do wtorku w kolejnym tygodniu do godz.12.00. (czyli masz maksymalnie 4,5 dnia na wysłanie odpowiedzi)

Dobrej zabawy!