PROJEKTY

Na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, zajęciach kulinarnych i kółku Mały Omnibus realizujemy projekt 'Good seed makes a good crop'. Jest to projekt o tematyce przyrodniczej, który współtworzymy ze szkołami w Grecji, Włoszech, Turcji, Rumunii i Słowenii.

SEED'S STORIES
JACK & THE BEANSTALK - collaborative work

Made with Padlet


 Made with Padlet
Book titled 'FRUIT SALAD'Read this free book made on StoryJumper